Social- og Boligstyrelsens begrebsbase

Social- og Boligstyrelsens begrebsbase indeholder termer og definitioner på begreber, der anvendes i og på tværs af dataproducerende it-systemer og metoder.